Новини

Студио Х е бенефициент по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 е финансирана от Европейски Социален Фонд и насочена към осигуряване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в сферата на информационните технологии BG05M9OP001-1.003-2865

Студио Х Дигитал ЕООД е бенефициент по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която е насочена към осигуряване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в сферата на информационните технологии BG05M9OP001-1.003-2865

Оперативната програма засяга страни-членки на Европейския Съюз и е по процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015". Оперативната програма е финансирана от Европейски Социален Фонд.

Общата стойност на проекта е 196 153 лв, разпределена както следва:
Европейски Социален Фонд - 166 730.05 лв
Национално финансиране -  29 422.95 лв

 

 

Онлайн Заявка
Моля, изпратете Вашето запитване и ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.
  1. * Задължителни полета

Адрес: 1000 София, България,
бул. Витоша 45

Мобилен: +359 889 78 70 73

Email: info@studiox.bg

x