Новини

Публични съобщения за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.


ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG05M9OP001-1.003-2865-C01

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „Осигуряване на условия за трайна заетост на безработни и неактивни лица в сферата на информационните технологии“

БЕНЕФИЦИЕНТ: СТУДИО Х ДИГИТАЛ ЕООД

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестяваме следните публични съобщения за набиране на ценови предложения за:

 

1. Публично съобщение информационни материали

2. Публично съобщение-счетоводител

Онлайн Заявка
Моля, изпратете Вашето запитване и ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.
  1. * Задължителни полета

Адрес: 1000 София, България,
бул. Витоша 45

Мобилен: +359 889 78 70 73

Email: info@studiox.bg

x