Новини

Публична покана за предоставяне на оферта за разработване и въвеждане на базиран на ИКТ софтуер за управление на бизнес процеси

Предмет на тръжната процедура е Публична покана за предоставяне на оферта за разработване и въвеждане на базиран на ИКТ софтуер за управление на бизнес процесите.

Студио Х отправя публична покана за предоставяне на оферта за разработка и въвеждане на базиран на ИКТ софтуер за управление на бизнес процесите.

Моля, вижте прикачената документация

- публична покана

- изисквания за оферти

- оферта

- декларация

- образец банкова гаранция

- проекто-договор

- методика за оценка

- техническо задание

Онлайн Заявка
Моля, изпратете Вашето запитване и ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.
  1. * Задължителни полета

Адрес: 1000 София, България,
бул. Витоша 45

Мобилен: +359 889 78 70 73

Email: info@studiox.bg

x