Новини

Студио Х е бенефициент по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност"

Студио Х Дигитал ЕООД е бенефициент по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 за Подобряване на процесите на управление и организация на дейността в Студио Х Дигитал ЕООД

Студио Х Дигитал ЕООД е бенефициент по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, която е насочена към Подобряване на процесите на управление и организация на дейността на компанията.

Оперативната програма засяга страни-членки на Европейския Съюз и е по процедура Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Програмата е финансирана от Европейски фонд за регионално развитие

Общата стойност на проекта е 278 550 лв, разпределена както следва:
Европейски Фонд за Регионално Развитие - 165 737.25 лева,
Национално финансиране -  29 247.75 лева

СВАЛЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ по процедура за избор на изпълнител с предмет "Услуги по въвеждане на Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 27001:2013


СВАЛЕТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ по процедура за избор на изпълнител с предмет "Услуги по сертифициране на Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 27001:2013

Онлайн Заявка
Моля, изпратете Вашето запитване и ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.
  1. * Задължителни полета

Адрес: 1000 София, България,
бул. Витоша 45

Мобилен: +359 889 78 70 73

Email: info@studiox.bg

x